SHB ủng hộ 5 tỉ đồng chung tay phòng chống dịch COVID-19

Đón nhận sự ủng hộ từ SHB, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận sự hưởng ứng, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của SHB đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19
Đón nhận sự ủng hộ từ SHB, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận sự hưởng ứng, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của SHB đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19
Đón nhận sự ủng hộ từ SHB, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận sự hưởng ứng, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của SHB đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lên top