SHB ủng hộ 1.000 suất ăn cho bệnh nhân Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Đại diện ngân hàng SHB, bà Phạm Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Công đoàn trao tặng 1.000 suất ăn cho Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ảnh: SHB
Đại diện ngân hàng SHB, bà Phạm Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Công đoàn trao tặng 1.000 suất ăn cho Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ảnh: SHB
Đại diện ngân hàng SHB, bà Phạm Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Công đoàn trao tặng 1.000 suất ăn cho Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ảnh: SHB
Lên top