SHB triển khai gói tín dụng ưu đãi 500 tỉ đồng cho doanh nghiệp XNK

Với hình thức cấp tín dụng đa dạng, tỉ lệ tài trợ cao, linh hoạt, gói sản phẩm tài trợ của SHB sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu vốn kinh doanh, thúc đẩy hoạt động sản xuất. Ảnh: SHB
Với hình thức cấp tín dụng đa dạng, tỉ lệ tài trợ cao, linh hoạt, gói sản phẩm tài trợ của SHB sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu vốn kinh doanh, thúc đẩy hoạt động sản xuất. Ảnh: SHB
Với hình thức cấp tín dụng đa dạng, tỉ lệ tài trợ cao, linh hoạt, gói sản phẩm tài trợ của SHB sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu vốn kinh doanh, thúc đẩy hoạt động sản xuất. Ảnh: SHB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top