SHB liệu có bứt phá toàn diện sau “cú hích” ấn tượng năm 2020?

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt hơn 412 nghìn tỉ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019. Nguồn: SHB
Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt hơn 412 nghìn tỉ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019. Nguồn: SHB
Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt hơn 412 nghìn tỉ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019. Nguồn: SHB
Lên top