Đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa:

SHB hợp tác toàn diện với VINASME

Bà Ngô Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc SHB và ông Phạm Huy Hùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội VINASME cùng trao bản Thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện Ban lãnh đạo 2 đơn vị.
Bà Ngô Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc SHB và ông Phạm Huy Hùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội VINASME cùng trao bản Thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện Ban lãnh đạo 2 đơn vị.
Bà Ngô Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc SHB và ông Phạm Huy Hùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội VINASME cùng trao bản Thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện Ban lãnh đạo 2 đơn vị.
Lên top