SHB hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 19.260 tỉ đồng

Hoàn thành phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu chia cổ tức, SHB nâng vốn điều lệ lên 19.260 tỉ đồng. Ảnh: SHB
Hoàn thành phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu chia cổ tức, SHB nâng vốn điều lệ lên 19.260 tỉ đồng. Ảnh: SHB
Hoàn thành phát hành hơn 175 triệu cổ phiếu chia cổ tức, SHB nâng vốn điều lệ lên 19.260 tỉ đồng. Ảnh: SHB
Lên top