SHB được vinh danh Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất VN

Đại diện SHB, Phó Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà vinh dự nhận giải thưởng Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2021. Ảnh: SHB
Đại diện SHB, Phó Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà vinh dự nhận giải thưởng Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2021. Ảnh: SHB
Đại diện SHB, Phó Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà vinh dự nhận giải thưởng Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2021. Ảnh: SHB
Lên top