SHB đầu tư vốn đẩy mạnh phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long

Đại diện SHB – bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Anh Thư, Giám đốc chi nhánh Sở GD3 – BIDV ký thỏa thuận hợp tác. Nguồn: SHB
Đại diện SHB – bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Anh Thư, Giám đốc chi nhánh Sở GD3 – BIDV ký thỏa thuận hợp tác. Nguồn: SHB
Đại diện SHB – bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Anh Thư, Giám đốc chi nhánh Sở GD3 – BIDV ký thỏa thuận hợp tác. Nguồn: SHB
Lên top