SHB dành 20 tỉ đồng tri ân gia đình có công với cách mạng

Ngân hàng SHB luôn quan tâm các gia đình có công với cách mạng và kịp thời hỗ trợ kinh phí xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa mới trên khắp địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: SHB
Ngân hàng SHB luôn quan tâm các gia đình có công với cách mạng và kịp thời hỗ trợ kinh phí xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa mới trên khắp địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: SHB
Ngân hàng SHB luôn quan tâm các gia đình có công với cách mạng và kịp thời hỗ trợ kinh phí xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa mới trên khắp địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: SHB
Lên top