SHB chuyển đổi mạnh mẽ mục tiêu Top 3 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Nguồn: SHB
Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Nguồn: SHB
Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Nguồn: SHB
Lên top