Shark Liên để lại dấu ấn gì sau khi rời ghế TGĐ Cty nước Sông Đuống?

Bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) đã chính thức rời ghế Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống từ tháng 11.2019. Ảnh ĐH
Bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) đã chính thức rời ghế Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống từ tháng 11.2019. Ảnh ĐH
Bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) đã chính thức rời ghế Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống từ tháng 11.2019. Ảnh ĐH
Lên top