Shark Hưng: Công nghệ bất động sản trong thời kỳ “bình thường mới”

Shark Phạm Thanh Hưng: “Chưa bao giờ, Protech nói riêng và nhiều ứng dụng mua sắm online lại phát triển mạnh như thời gian qua”
Shark Phạm Thanh Hưng: “Chưa bao giờ, Protech nói riêng và nhiều ứng dụng mua sắm online lại phát triển mạnh như thời gian qua”
Shark Phạm Thanh Hưng: “Chưa bao giờ, Protech nói riêng và nhiều ứng dụng mua sắm online lại phát triển mạnh như thời gian qua”
Lên top