Sếp Vietcombank nói gì về việc chia cổ tức 8% bằng tiền hay cổ phiếu?

Lên top