SeaHoldings trình làng dự án trong vai trò chủ đầu tư

SeaHoldings và Phước Thành ký kết hợp tác chiến lược
SeaHoldings và Phước Thành ký kết hợp tác chiến lược
SeaHoldings và Phước Thành ký kết hợp tác chiến lược