THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LỖI THỜI:

Sẽ tăng mức giảm trừ gia cảnh lên hơn 9 triệu đồng

Bà Tạ Thị Phương Lan - Phó vụ trưởng Vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính.
Bà Tạ Thị Phương Lan - Phó vụ trưởng Vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính.
Bà Tạ Thị Phương Lan - Phó vụ trưởng Vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính.
Lên top