Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sẽ không tăng giá điện, giá dịch vụ y tế 2 tháng còn lại năm 2016