Sẽ gia hạn khoảng 40.500 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do COVID-19

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính trình Chính phủ giao cho Bộ xây dựng nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính trình Chính phủ giao cho Bộ xây dựng nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính trình Chính phủ giao cho Bộ xây dựng nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top