ĐỐI THOẠI VỚI DÂN, CHỦ TỊCH UBND BÌNH ĐỊNH:

“Sẽ đóng cửa doanh nghiệp nếu gây ô nhiễm”

Hàng trăm người dân đã đến UBND xã Mỹ An từ rất sớm. Ảnh: N.T
Hàng trăm người dân đã đến UBND xã Mỹ An từ rất sớm. Ảnh: N.T
Hàng trăm người dân đã đến UBND xã Mỹ An từ rất sớm. Ảnh: N.T
Lên top