Sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1.7.2019

Sẽ tăng lương cơ sở từ 1.7.2019. Ảnh: X.H
Sẽ tăng lương cơ sở từ 1.7.2019. Ảnh: X.H
Sẽ tăng lương cơ sở từ 1.7.2019. Ảnh: X.H
Lên top