Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sẽ có siêu đô thị dọc hai bên sông Đồng Nai