Sẽ có sâm Ngọc Linh Nghệ An!

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang thực hiện mô hình phục hồi, nhân giống cây dược liệu tại địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: MINH THƯ
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang thực hiện mô hình phục hồi, nhân giống cây dược liệu tại địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: MINH THƯ
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang thực hiện mô hình phục hồi, nhân giống cây dược liệu tại địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: MINH THƯ
Lên top