Sẽ có Luật riêng về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp?

Phó Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Thành Chung
Lên top