Sẽ có cuộc “lật đổ” khi Amazon.com chính thức vào thị trường Việt Nam?

Amazon đã chính thức đặt quan hệ hợp tác tại Việt Nam (nguồn: Internet).
Amazon đã chính thức đặt quan hệ hợp tác tại Việt Nam (nguồn: Internet).
Amazon đã chính thức đặt quan hệ hợp tác tại Việt Nam (nguồn: Internet).
Lên top