Sẽ có cơ chế đặc thù để kêu gọi đầu tư cảng biển

Bộ GTVT kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân xây dựng cảng biển. Ảnh: GT
Bộ GTVT kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân xây dựng cảng biển. Ảnh: GT
Bộ GTVT kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân xây dựng cảng biển. Ảnh: GT
Lên top