Sẽ có biện pháp mới để thu thuế người bán hàng online

Ngành thuế TP HCM có cách làm mới để thu thuế cá nhân kinh doanh qua mạng. Ảnh: Huân Cao
Ngành thuế TP HCM có cách làm mới để thu thuế cá nhân kinh doanh qua mạng. Ảnh: Huân Cao
Ngành thuế TP HCM có cách làm mới để thu thuế cá nhân kinh doanh qua mạng. Ảnh: Huân Cao
Lên top