Sẽ có 50 DN Việt là nhà cung ứng cấp 1 của Samsung vào năm 2020?

Bộ Công Thương và Samsung đã làm lễ tổng kết chương trình đào tạo tư vấn viên Việt Nam.
Bộ Công Thương và Samsung đã làm lễ tổng kết chương trình đào tạo tư vấn viên Việt Nam.
Bộ Công Thương và Samsung đã làm lễ tổng kết chương trình đào tạo tư vấn viên Việt Nam.
Lên top