Sẽ bỏ cơ chế giá FIT ưu đãi trong 20 năm với điện mặt trời áp mái

Lên top