SCB tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

Ông Bùi Anh Dũng - Phó CT HĐQT SCB - tuyên bố khai mạc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
Ông Bùi Anh Dũng - Phó CT HĐQT SCB - tuyên bố khai mạc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
Ông Bùi Anh Dũng - Phó CT HĐQT SCB - tuyên bố khai mạc và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
Lên top