SCB tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện năm 2020

Ông Jeremy Chen – Quyền Tổng Giám đốc SCB tặng quà tại Mái ấm Hoa Hồng. Nguồn: SCB
Ông Jeremy Chen – Quyền Tổng Giám đốc SCB tặng quà tại Mái ấm Hoa Hồng. Nguồn: SCB
Ông Jeremy Chen – Quyền Tổng Giám đốc SCB tặng quà tại Mái ấm Hoa Hồng. Nguồn: SCB
Lên top