SCB tài trợ công tác phòng chống dịch COVID-19

Đại diện SCB Hải Dương trao 200 triệu đồng cho UBMTTQ VN tỉnh Hải Dương trong công tác Phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: SCB
Đại diện SCB Hải Dương trao 200 triệu đồng cho UBMTTQ VN tỉnh Hải Dương trong công tác Phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: SCB
Đại diện SCB Hải Dương trao 200 triệu đồng cho UBMTTQ VN tỉnh Hải Dương trong công tác Phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: SCB
Lên top