SCB ký kết hợp tác chiến lược với đại diện ngân hàng Kiraboshi tại VN

SCB hợp tác với Kiraboshi trên tinh thần thiện chí, nhằm mục đích hỗ trợ đa dạng các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam. Nguồn: SCB
SCB hợp tác với Kiraboshi trên tinh thần thiện chí, nhằm mục đích hỗ trợ đa dạng các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam. Nguồn: SCB
SCB hợp tác với Kiraboshi trên tinh thần thiện chí, nhằm mục đích hỗ trợ đa dạng các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam. Nguồn: SCB
Lên top