Giai đoạn 2020 – 2030:

SCB khởi động chiến lược chuyển đổi và phát triển bền vững

Đại diện SCB và McKinsey & Company ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Nguồn SCB
Đại diện SCB và McKinsey & Company ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Nguồn SCB
Đại diện SCB và McKinsey & Company ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Nguồn SCB
Lên top