SCB bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc người nước ngoài

Ông Chen Yi - Chung phát biểu trong buổi lễ bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc. Ảnh: SCB
Ông Chen Yi - Chung phát biểu trong buổi lễ bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc. Ảnh: SCB
Ông Chen Yi - Chung phát biểu trong buổi lễ bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc. Ảnh: SCB
Lên top