SCB báo lãi 456 tỉ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỉ đồng

Tổng tài sản của SCB tiếp tục tăng trưởng, giữ vững vị trí Top 5 Ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất. Nguồn: SCB
Tổng tài sản của SCB tiếp tục tăng trưởng, giữ vững vị trí Top 5 Ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất. Nguồn: SCB
Tổng tài sản của SCB tiếp tục tăng trưởng, giữ vững vị trí Top 5 Ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất. Nguồn: SCB
Lên top