Saudi Arabia cho phép 12 DN Việt Nam được xuất khẩu thủy sản trở lại

Saudi Arabia đã cho phép 12 doanh nghiệp xuất khẩu trở lại một số loại thủy sản. Ảnh minh họa.
Saudi Arabia đã cho phép 12 doanh nghiệp xuất khẩu trở lại một số loại thủy sản. Ảnh minh họa.
Saudi Arabia đã cho phép 12 doanh nghiệp xuất khẩu trở lại một số loại thủy sản. Ảnh minh họa.
Lên top