Sau YouTube, đến ứng dụng tỉ đô TikTok bị cảnh báo nội dung phản cảm

Giao diện các video trên ứng dụng TikTok.
Giao diện các video trên ứng dụng TikTok.
Giao diện các video trên ứng dụng TikTok.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top