Sau vụ xe 7 chỗ "hạ" 9 cột bêtông: EVN kiến nghị sửa quy chuẩn cột điện

Lên top