Sau vụ nhét kim vào dâu tây, lại phát hiện kim khâu trong quả lê tại Australia

Lên top