Sau vụ hacker tấn công trang web Vietnam Airlines: Hàng loạt ngân hàng lên phương án bịt lỗ hổng bảo mật