Sau tuần leo dốc, giá vàng thế giới được dự báo vẫn tiếp tục tăng

Lên top