Sau Thế Giới Di Động, tới chuỗi bán lẻ Con Cưng lộ dữ liệu trên mạng?

Sau dữ liệu bị lộ được cho là của khách hàng Thế Giới Di Động, hacker tung tiếp dữ liệu được cho là của Con Cưng.
Sau dữ liệu bị lộ được cho là của khách hàng Thế Giới Di Động, hacker tung tiếp dữ liệu được cho là của Con Cưng.
Sau dữ liệu bị lộ được cho là của khách hàng Thế Giới Di Động, hacker tung tiếp dữ liệu được cho là của Con Cưng.
Lên top