Sau thanh tra, dự án Vườn Tài tiếp tục bị UBND tỉnh "làm khó"

Dự án Vườn Tài đã nhiều lần bị thanh - kiểm tra trong năm 2018, nhưng vẫn chưa hết hạn.
Dự án Vườn Tài đã nhiều lần bị thanh - kiểm tra trong năm 2018, nhưng vẫn chưa hết hạn.
Dự án Vườn Tài đã nhiều lần bị thanh - kiểm tra trong năm 2018, nhưng vẫn chưa hết hạn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top