Ngân hàng Chính sách xã hội:

Sáu tháng đầu năm 2020 hoàn thành 69% tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách

Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng kết luận phiên họp.
Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng kết luận phiên họp.
Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng kết luận phiên họp.
Lên top