Sau Tết, VietinBank chi hơn 2.600 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.