Sau soát xét nợ xấu của Nam A Bank tăng mạnh

Nợ xấu ngân hàng Nam Á tăng mạnh sau soát xét. Ảnh: Nam Á
Nợ xấu ngân hàng Nam Á tăng mạnh sau soát xét. Ảnh: Nam Á
Nợ xấu ngân hàng Nam Á tăng mạnh sau soát xét. Ảnh: Nam Á
Lên top