Sầu riêng rớt giá thê thảm, người trồng ở Tây Nguyên đang ngồi… “trên lửa”

Lên top