Sau phản ánh của Báo Lao Động, phá loạt điểm tập kết hàng hoá chui ở Hà Nội

Lên top