Sau ông Lê Hải Trà, "ông trùm chứng khoán" Hưng SSI ủng hộ nâng lô 1.000

Ông Nguyễn Duy Hưng ủng hộ quan điểm nâng lô lên 1000 cổ phiếu. Trước đó ý tưởng này của ông Lê Hải Trà vấp phải tranh cãi gay gắt từ phía các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ảnh SSI
Ông Nguyễn Duy Hưng ủng hộ quan điểm nâng lô lên 1000 cổ phiếu. Trước đó ý tưởng này của ông Lê Hải Trà vấp phải tranh cãi gay gắt từ phía các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ảnh SSI
Ông Nguyễn Duy Hưng ủng hộ quan điểm nâng lô lên 1000 cổ phiếu. Trước đó ý tưởng này của ông Lê Hải Trà vấp phải tranh cãi gay gắt từ phía các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ảnh SSI
Lên top