Sau nợ nần chồng chất, nông dân Tây Nguyên trồng lại hồ tiêu 

Người dân Tây Nguyên muốn trồng lại hồ tiêu sau nhiều năm thất bát. Ảnh T.Tuấn
Người dân Tây Nguyên muốn trồng lại hồ tiêu sau nhiều năm thất bát. Ảnh T.Tuấn
Người dân Tây Nguyên muốn trồng lại hồ tiêu sau nhiều năm thất bát. Ảnh T.Tuấn
Lên top