Sau nhiều nỗ lực vẫn còn hơn 700 xe hàng tại cửa khẩu giáp Trung Quốc

Lượng xe tồn tại cửa khẩu giáp Trung Quốc vẫn cao. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Lượng xe tồn tại cửa khẩu giáp Trung Quốc vẫn cao. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Lượng xe tồn tại cửa khẩu giáp Trung Quốc vẫn cao. Ảnh CTV Như Nguyệt.
Lên top